September 9, 2021

car tarot karta, znacenje tarot karte u glavnom arkanskom nizu

Znacenje Tarot Karte Car/The Emperor

Car se u tarotu povezuje sa brojem 4. Sa četvorkom je takođe povezana i karta Smrti, Death XIII (13; jer se dvocifreni brojevi u numerologiji

car tarot karta, znacenje tarot karte u glavnom arkanskom nizu

Znacenje Tarot Karte Car/The Emperor

Car se u tarotu povezuje sa brojem 4. Sa četvorkom je takođe povezana i karta Smrti, Death XIII (13; jer se dvocifreni brojevi u numerologiji