Tumačenje tarot karte u uspravnom i obrnutom položaju

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ključne reči za interpretaciju uspravnog i obrnutog položaja karte ću pisati za svaku kartu ponaosob. Današnji tekst je posvećen PRAKSI u korišćenju uspravnog i obrnutog položaja.

Tarot karte se čitaju kako u uspravnom tako i u obrnutom položaju. Međutim, ja prva se ne držim tog pravila, i to iz dva razloga:

  1. Karte same po sebi već imaju dovoljno neprijatno značenje, pogotovo neke koje su jako teške poput KULE, SMRTI I ĐAVOLA, da zaista ne vidim poentu da im dodajem još i obrnuto značenje.
  2. Lično, u čitanju karata, uvek dobijam neku priču kroz vizuale sa karata, nebitno da li su boje, način nizanja ilustracija i slično. Smatram da kada bih se vodila i obrnutim položajem, tu predstavu i kompletnu sliku ne bih imala i zato tako nešto izbegavam.

Međutim, pravilo koga se držim u tumačenju je da neću vraćati kartu niti joj menjati položaj, ako je izašla u obrnutom položaju, jer to je za mene znak da tako treba da je čitam. Budući da je u obrnutom položaju, nekada bih morala da je vratim u uspravan položaj da bih dobila predstavu o čemu se radi, pa bih je po vraćanju u grupu sa drugim kartama, vratila u obrnuti položaj.

Ipak, karte u obrnutom položaju imaju svoju funkciju. Dešavalo mi se da celo čitanje uradim tako da ne mešam karte kako bih inače mešala, već bih namerno sekla špil tako da imam karte i u obrnutom položaju i u uspravnom položaju. Zašto to radim, iako mi to nije praksa? Jednostavno je, NE ZNAM. Većinom se vodim intuicijom, i ako osetim da sa nekim klijentima tako treba da radim, tako ću raditi.

Ali, šta znače karte u obrnutom položaju, kako da ih tumačite?

U tumačenju karata u obrnutom položaju više koristite levu hemisferu, tačnije više logiku, nego intuiciju. Zašto? Da biste interpretirali kartu u obrnutom položaju, morate najpre znati ključne reči za tu kartu u uspravnom položaju. Kada to znate, lako je primeniti sledeće pravilo.

Karta u obrnutom položaju predstavlja suprotno od onoga što ta karta inače znači i/ ili predstvalja energiju koja je blokirana.

Na primer, ako Vam je u čitanju izašla karta Mađioničara u obrnutom položaju, najpre treba da se podsetite šta on predstavlja u uspravnom položaju. U uspravnom položaju, Mađioničar predstavlja veštinu, putovanje, komunikaciju, spretnost, manifestaciju i mnoge druge stvari. Zašto? Ako primetite samu ilustraciju, videćete da osoba oko sebe ima sve simbole Male Arkane, a to su kup, novčić, štap i mač. Oni simbolično predstavljaju sredstva, pa samim tim i veštine koje osoba poseduje kako bi mogla da rukuje sa njima.

Međutim, kada je Mađioničar u obrnutom položaju, onda ga možemo tumačiti suprotno od onoga što ova karta znači. Ako predstavlja veštinu, sada će predstavljati nedostatak veštine; ako predstavlja komunikaciju, sada će predstavljati probleme u komunikaciji. Budući da Mađioničar simbolizuje i Merkura, onda Mađioničara u obrnutom položaju možemo interpretirati i kao retrogradnog Merkura i sva značenja koja su inače pripisana toj planeti, a to je zastoj u saobraćaju, gubljenje papira, ključeva, problemi u sporazumevanju sa drugima i slično.

Rekli smo da karta u obrnutom položaju može predstavljati i blokiranu energiju, pa tako Mađioničar u obrnutom položaju može predstavljati osobu koja zapravo ima sva sredstva i neophodne veštine da nešto otpočne, ali jednostavno nije pravo vreme, nema podršku sredine ili jednostavno viša sila joj ne dozvoljava da otpočne stvari. Osoba možda ima sve što joj je potrebno, ali nema samopouzdanja. Dakle, karta u obrnutom položaju se uvek posmatra ili kroz kontrast ili kroz blokadu. Šta će biti kontrasno ili blokirano zavisi od karte koju gledate.

Karta u obrnutom položaju uvek predstavlja neku poteškoću, zastoj, refleksiju, odlaganje. Da bi se doneo konačan sud, ta karta se mora čitati spram drugih karata u nizu ili grupi. Interesantno je ipak da teške karte poput ĐAVOLA ILI MESECA kada su u obrnutom položaju mogu predstavljati pozitivne stvari. Na primer, đavolja energija u obrnutom položaju može značiti oslobađanje od poroka i zavisnosti, dok mesečeva energija u obrnutom položaju donosi neko razjašnjenje situacije i oslobađanje od iluzije i strahova. Ipak, u većini slučajeva, obrnuto značenje karata nije baš najsjajnije, a ni ne obećava mnogo.

Da li ćete čitati kartu u obrnutom položaju, zavisi isključivo od Vas, situacije, pa čak i klijenta. Moje lično iskustvo je da mi ne trebaju karte u obrnutom položaju da bih videla da nešto nije u redu. To mogu sasvim dobro da zaključim i iz karata u uspravnom položaju. Takođe smatram da bi trebalo u svom radu, oprobati oba načina i videti koji Vam najviše odgovara. Ovo dalje znači da kako se menjamo kao osobe, menja se i stil rada. Neko će prestati da radi sa kartama u obrnutom položaju, neko će poečti da ih koristi. Suština je da se čitanje radi svesno i sa punom pažnjom, a koja ćete sredstva koristiti za tumačenje i koja ćete pravila primenjivati je isključivo individualno.