Carica/The Empress Značenje Tarot Karte

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Carica se u tarotu povezuje sa brojem 3. Sa trojkom su takođe povezani i Obešen čovek, The Hanged Man (12; jer se dvocifreni brojevi u numerologiji svode na jednocifreni, dakle 1+2, daje 3) i karta Sveta. The World (21, jer 2+1 = 3). Astrološki je Carica povezana sa planetom Venerom i elementom zemlje. Odnosi se na obilje, velikodušnost i kreativnost. Povezuje se još sa srčanom i sakralnom čakrom, gde se srčana čakra povezuje sa ljubavlju, a sakralna sa plodnošću.

Pojašnjenje ilustracije

Carica je arhetip majke i simbol kreativnosti. Ona na svom štitu nosi simbol Venere. Venera se uzima kao rimska boginja ljubavi i zaštitnica odnosa, međutim ona je za Rimljane, pogotovo u predrimskom periodu bila mnogo više od toga, bila je oličenje majke zemlje i prirode. Carica je prikazana kao žena koja sedi i pored čijih stopala niče kukuruz. Sa desne strane ilustracije se vidi vodopad. Sva stabla su puna lišća. Sve ovo ukazuje na obilje i vreme žetve, čime simbolizuje leto.

Njena poza je blago nagnuta unapred, a podupire se jastukom. Ova poza, kao i široka raskošna haljina koju Carica nosi, ukazuje na trudnoću, ali takođe, ona simbolizuje solarni aspekt zemaljske energije i ženstvenost, što se vidi u jarkim bojama, u žutoj, crvenoj, narandžastoj, zelenoj boji. Njen broj, III, dinamičan je i kreativan i zalaže se za trijadu majke, oca i deteta. Na ranim ilustracijama tarot karata, ona je prikazana sa crnim orlom, odgovarajući obeležjima karte Cara, IV, čime ravnopravno odgovara njegovim karakteristikama.

Carica je povezana sa 4 kraljice, Kraljica Mačeva, Kraljica Kupova, Kraljica Pentakla i Kraljica Štapova. Numerološki je povezana sa tarot kartama Obešenog Čoveka, kartom XII i kartom Sveta XXI, zato što karta Obešenog Čoveka se može još shvatiti i kao stanje trudnoće, dok karta Sveta predstavlja sam čin porođaja i stvaranja.

Simboli

1.POLOŽAJ TELA – ukazuje na mir, balansiranost, samopouzdanje, moguću trudnoću

ZNAK VENERE – ovaj znak simbolizuje jedinstvo Sunca i Zemlje (krug i krst), gde simbolično, krug predstavlja dušu, a krst predstavlja telo, to je ujedinjenje svih čula.

2. CVETNA HALJINA – cveće je takođe simbol Venere. Bela, crvena i zelena se povezuju još i sa Mađioničarem, kao i sa prirodom.

3.SIVO SRCE/SRCE OD KAMENA –  može se tumačiti dvojako; sivo srce predstavlja neutralnost, prihvatanje svega i svakoga, jer smo svi deo jednog, deo prirode. Sivo srce simbolizuje život bez predrasuda. Ipak, ako se čovek vodi egoizmom i njegovim životom vladaju predrasude, srce će postati kameno i hladno.

CRVENA TKANINA NA KAMENU – predstavlja strast i emocionalnost same Carice, ali u negativnom smsilsu ovo može postati i hladnoća, tvrdoglavost, neemocionalnost. Primetiti da kombinacija sivih i jarkih elemenata na ilustraciji simbolizuju tanku granicu između strasti i hladnoće, velikodušnosti i sebičnosti.

4.KRUNA SA ZVEZDAMA – simbolično, skidanje zvezda sa neba i njihova materijalizacija na zemlji, to je dar ili veština koju Carica ima.

5.KUKURUZ – simbol obilja, žetve, punoće, sjaja, pravilne nutricije i zdravog života.

ŠUMA – svaka biljka ima svoje mesto i svoju šansu za rast. Ideal je živeti sam i slobodan, kao drvo, i živeti bratski, kao šuma. 

6.VODOPAD – reka je povezana sa svojim izvorom, ali i dalje teče i pada, ovo je simbol individualnosti, ali i stalne veze sa izvorom i jedinstvom.

ŽUTA BOJA – predstavlja svest, svrhu i smisao, ali i zlato, pohlepu.

Uspravno značenje

Ključne reči: majka, zemlja, venera, nega, kreativnost, plodnost, zdrava hrana

Darovi carice su obilje i materijalna udobnost, senzualnost, sigurnost i emocionalna podrška. Ova karta je simbol dece i porodice, harmonije u kući, ova karta je simbol ženstvenosti, kreativnosti, začeća i trudnoće. U pitanjima povezanim sa poslom ova karta označava finansijski napredak, unapređenje. U ljubavnim pitanjima može označiti, ako ste sami, novog partnera i mogućnost duge veze. U već postojećim vezama donosi mir i harmoniju. U pitanjima u vezi sa kućom, Carica označava preseljenje u veću kuću/stan, redizajniranje prostora i slično.

Obrnuto značenje

Ključne reči: preterivanje u hrani, blokada, posesivnost, briga, finansijski problemi, žrtva na sopstvenu štetu

U slučaju da čitate tarot karte u obrnutom položaju, onda svakako pročitajte i ovaj tekst: https://tarotshamanic.com/tumacenje-tarot-karte-u-uspravnom-i-obrnutom-polozaju/ .

Ako karta u obrnutom položaju predstavlja blokiranu energiju ili energiju suprotnu primarnom značenju karte, možemo reći za kada je obrnuta, Carica pokazuje finansijske probleme i sukobe u kući. To može biti u obliku kontrole i odbacivanja. Ona takođe može pokazati kreativnu blokadu u poslu i da neko blizak hoće da iskoristi osobu. Carica u obrnutom položaju može simbolizovati problem sa začećem, kao i teži period pronalaženja duševnog mira i emocionalne sigurnosti.  

Korišćena literatura:

Burger, E., Fiebig, J. (2015). The ultimate guide to the Raider Waite tarot, Llewellyn Publications. Woodbury, Minnesota.

Dean, L. (2015). The ultimate guide to tarot, Fair Winds Press, Beverly, MA.