Mag/Mađioničar/The Magician Karta u Tarotu

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mađioničar se u tarotu povezuje sa brojem 1. Sa jedinicom su takođe povezani i Točak Sreće (10; jer se dvocifreni brojevi u numerologiji svode na jednocifreni, dakle 1+0) i karta Sunca (19, jer 1+9 daju 10, a to se opet svodi na broj 1). Astrološki je Mađioničar povezan sa planetom Merkur i elementom vazduha. Odnosi se na uspeh, kreativnost i manifestaciju. Povezuje se još sa čakrama na dlanovima.

Simboli

madjionicar-the-magician
Madjionicar/ The Magician
  1. ŠTAP U RUCI – simbol individualnosti, beskonačnosti u kombinovanju
  2. CRVENI MANTIL – strast u pozitivnom smislu i egoizam u negativnom smislu

BELA BLUZA/KOŠULJA – nevinost, neiskvarenost, ali i ponavljanje nečega iznova i iznova

3. NOVČIĆ, PEHAR, ŠTAP, MAČ

Ilustracija karte Mađioničara ga predstavlja okruženog sa novčićem, kupom, štapom i mačem. Ovi predmeti predstavljaju 4 osnovna elementa, a sto su voda (kup ili pehar), vatra (štap), novčić (zemlja) i mač (vazduh). Pomoću njih, Mađioničar stvara peti element, etar, koji simbolično predstavlja »Dar Bogova«.

4. OBELEŽJA NA BOČNOJ STRANI STOLA – trenutni nivo znanja osobe, nasledstvo predaka, misterije, rešenja; ono sa čim osoba raspolaže u datom trenutku

RUŽE I LJILJANI – simbolizuju sreću i uspeh kada se čovek posveti svojoj strasti, ali i usamljenost i izolaciju

5. HORIZONTALNA OSMICA/ SIMBOL BESKONAČNOSTI – beskonačnost, balans, ali i stalno ponavljanje, bez početka i kraja

6. POLOŽAJ OBE RUKE/KAKO GORE TAKO DOLE – simbol veze između zemlje i nebe; u mitologiji je Merkur poznat i kao glasnik Bogova, na ovaj način Mađioničar može ideju da poveže sa kreacijom, da božansku misao materijalizuje

7. ZMIJA KAO POJAS – simbol stalne transformacije i kruženja, nema kraja, u negativnom smislu se može posmatrati i kao otrov i manipulacija

ŽUTA POZADINA – simbol Sunca, svesnosti, kreacije, ali i pohlepe, omamljenosti uspehom i ljubomore

U arkanskom nizu, Mađioničar dolazi posle karte The Fool, karte Lude, ali neki tarot čitači, Mađioničara stavljaju na prvo mesto, dok Ludu stavljaju na poslednje, nakon karte Sveta. Neki pak smatraju da Mađioničar treba ipak da ide iza Lude, jer Luda je predstavljena nulom, predstavlja sve i ništa, to je čist potencijal i sadrži sve elemente potrebne za kreaciju. Ali, da bi do kreacije došlo potrebna je aktivnost, cilj i strast što simbolizuje Mađioničar. Osim toga on takođe predstavlja Merkura, dakle, misao, ideju, plan, sve ono što je potrebno za manifestaciju. To je takođe simbol individualnosti i izuzeća. Ako je nula celina, jedinica je individualnost. Nakon Mađioničara, sledeća u nizu je karta Visoke Sveštenice, koja nas upućuje na dualnost, na materijalni i duhovni svet.

Mitologija

Mitološki, Mađioničar je povezan sa rimskim bogom, Merkurom, bogom komunikacije i trgovine, kao i sa grčkim bogom Hermesom i egipatskim bogom, Totom. Mađioničar umesto pojasa nosi zmiju, a ona se povezuje sa kaducejem, Hermesovim štapom, koji je ispreplitan sa dve zmije, obično sa krilima na vrhu. Ono što je česta greška je što se u medicini koristi kaducej kao simbol medicine i lečenja, a zapravo je pravi simbol vezan za štap oko koga je obmotana jedna zmija. Taj štap se vodi kao Asklepijev štap. Asklepije je bio Apolonov sin koji je bio iskusan lekar u antičkoj grčkoj mitologiji. Sa alhemijske strane, Merkur je oličenje fluida. On predstavlja intelekt i transformaciju. Od metala mu je dodeljena vladavina nad živom – jedinim elementom koji je u normalnim uslovima u tečnom stanju.

Uspravno značenje

Ključne reči: akcija, manifestacija, putovanje, volja, namera, putnik, samozaposlen, talenat

Mađioničar u uspravnom položaju predstavlja akciju, preduzetništvo, nove ideje, putovanja, dobru komunikaciju, ostvarenje želja. On nas podseća da smo spremni da se pokrenemo, govori da ne bi trebalo da sumnjamo u svoje veštine, jer imamo dovoljno svega da realizujemo ono što želimo.

Ako je pitanje usmereno na kuću, Mađioničar će predstavljati preuređenje kuće, završenu kupovinu ili prodaju, takođe mnogo poseta, gostiju i slično. U ljubavi, ova karta predstavlja slogu, dobru komunikaciju, usklađenost potreba oba partnera i zajedničko planiranje. U oblasti posla i karijere može predstavljati novi posao ili novi smer u karijeri, novi projekat, priliv novca i generalno bolje uslove za rad; takođe ova karta govori o energiji entuzijazma i istovremeno individualnosti u onome što radite. Ipak, ovu kartu uvek treba čitati i interpretirati u skladu sa drugim kartama, kako bismo dobili širu sliku detaljniji opis same situacije.

Obrnuto značenje

Ključne reči: iluzija, manipulacija, loš tajming, bez veštine, bez sredstava, namera bez akcije, odlaganje puta, problemi u komunikaciji, nejasni prioriteti

U slučaju da čitate tarot karte u obrnutom položaju, onda svakako pročitajte i ovaj tekst: https://tarotshamanic.com/tumacenje-tarot-karte-u-uspravnom-i-obrnutom-polozaju/

Ako karta u obrnutom položaju predstavlja blokiranu energiju ili energiju suprotnu primarnom značenju karte, možemo reći za Mađioničara u obrnutom položaja da simbolizuje odlaganje planova, puta, manipulaciju, laži, neiskrenost, nemanje dovoljno sredstava da se ciljevi realizuju, probleme na poslu i slično.

Mađioničar se uzima za vladara minorne arkane, zato je savet da se obrati pažnja na karte koje okružuju Mađioničara i na element koji najviše dominira, jer to može biti indikator da je u životu osobe posebno naglašena neka oblast.

Korišćena literatura:

Burger, E., Fiebig, J. (2015). The ultimate guide to the Raider Waite tarot, Llewellyn Publications. Woodbury, Minnesota.

Dean, L. (2015). The ultimate guide to tarot, Fair Winds Press, Beverly, MA.